Szkolenia

Przenieś swoją karierę na wyższy poziom

Analiza finansowo-ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

Efektywność działalności przedsiębiorstwa związana jest z podejmowaniem trafnych i szybkich decyzji, popartych stałym dopływem rzetelnych i kompleksowych informacji gospodarczych. Kluczem w osiągnięciu sukcesu jest poprawnie przeprowadzona, rzetelna i obiektywna analiza ekonomiczna. Informacje wykorzystywane w niej powinny mieć charakter syntetyczny i analityczny. Analiza faktów jest niezbędna do podejmowania dobrych decyzji biznesowych. Głównym elementem analizy ekonomicznej jest badanie zjawisk i ich wpływu na przedsiębiorstwo oraz prognozowanie przyszłych wartości na podstawie dostępnych informacji. Celem nauk statystyczno-ekonometrycznych jest wskazanie osobie decyzyjnej najbardziej efektywnego sposobu rozwikłania problemu.

Szkolenie „Analiza ekonomiczna” skierowane jest do kadry menadżerskiej oraz analityków. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane metody statystyczno-ekonometryczne wykorzystywane do badania i prognozowania zjawisk. Trener w trakcie szkolenia przedstawi założenia wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych oraz na podstawie wybranych przykładów przedstawi sposób ich rozwiązania. Celem szkolenia jest to, jak używać danych w rozsądny i systematyczny sposób w celu lepszego zrozumienia wybranych zjawisk. Poziom szkolenia jest dostosowany do wiedzy słuchaczy. Dodatkowo do szkolenia dołączane są materiały dydaktyczne pomagające zgłębić problematykę szkolenia.

Analiza wskaźnikowa
w zarządzaniu zasobami ludzkimi


O sukcesie menadżera w organizacji decyduje charakter i talent przywódczy, jego konsekwencja w działaniu oraz umiejętność wyzwolenia w pracownikach postaw współuczestniczenia i zaangażowania. Celem szkolenia „Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi” jest przedstawienie rozwiązań wpływających na wzrost efektywności pracowników, poprzez analizę wskaźnikową wykonywanych przez nich zadań. W trakcie szkolenia trenerzy przedstawią zagadnienia związane z umiejętnościami koordynowania i motywowania zespołem oraz umiejętność oceny ich pracy wykorzystując wyniki analizy wskaźnikowej. Dodatkowo trenerzy pokażą jak w prosty sposób stworzyć spersonalizowane wskaźniki efektywności. Szkolenie „Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi” składa się z trzech poniżej przedstawionych bloków tematycznych:

  1. Analiza wskaźnikowa w ocenie pracy zespołu pracowników - czyli jak stworzyć wskaźniki efektywności;
  2. Przełożony jako Coach/Trener - czyli jak postępować z pracownikiem;
  3. Studium przypadków.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się